Los Ninos Boulder V16 - Velká cena Rafiki

Vydáno

18. září proběhl závod Los Ninos Boulder V16 – Velká cena Rafiki. Závodilo se v boulderingu ve čtyřech věkových kategoriích U10, U12, U14 a B rozdělené na dívky a kluky. Závod byl součástí II. ligy, kterou letos prvním rokem zaštiťuje ČHS. Koncept stavění připravil hlavní stavěč ČHS Michal Kalvas a spolu s aspirantem Filipem Karbanem vytvořili silný tým. Úkolem stavěčů bylo připravit boulderové problémy, které prověří pohybové dovednosti dětí ve všech profilech lezecké stěny V16 a to s ohledem na jejich věk. Balancovalo se v rajbasu, lezly se technické bouldery v kolmáči, dynamické přeběhy, prověřovala se síla v různých druzích úchopů s použitím i pokročilejších lezeckých technik jakými jsou paty, špičky. Nemohly chybět stavěčsky oblíbené průtlaky. Celkem bylo postaveno 30 boulderů pro každou kategorii 10 s tím, že kategorieU14 a Bčka sdílely stejné pohybové problémy. Celkovému počtu 63 závodníků a závodnic se podařilo vylézt 305 topů a 378 zón. Stavěči odvedli skvělou práci a podařilo se jim děti slušně rozpohybovat. Hodně se lezlo a topovalo, také se zkoušelo a padalo. Zadání organizátora se povedlo zrealizovat a děti odcházely naplněné radostí z pohybu a motivované do dalšího lezeckého rozvoje. Poděkování patří stavěčům, rozhodčím a personálu lezecké stěny, kteří vytvořili důstojné prostředí pro průběh celé akce. Každý větší závod se v dnešní době neobejde bez partnerů, kteří ho podpořili finančně a dodali věcné ceny pro nejlepší a také ceny do tomboly. Jedná se o firmy MC Bauchemie s.r.o., Black Diamond a hlavního partnera značku Rafiki. V neposlední řadě musím poděkovat firmě Weblogico za dodání bezchybného IT systému na zpracování výsledků.

vysledky