Mučírna

Petačtyřicítka 

45° převislá stěna 5x5 m je svým charakterem určená pro výkonnostní lezení.  Stěna nedisponuje značenými bouldery po barvách. Je trvale nachytována ze 70 až 90% plochy středními a malými chyty. Plochu stěny tvoří matice 28 sloupců označených A - Ž a stejného počtu řad označených 1 - 28. Značení je výhodné pro zaznamenání fajnových boulderových kousků vznikajících při tréninku výkonnostních lezců. Zaznamenané bouldery si pomůže vyzkoušet i široká veřejnost.

Symetrická stěna

20° převislá stěna 2,5x5 m slouží pro nácvik specializovaných lezeckých cvičení rozvíjející techniku a silvou vytrvalost. Stěna je nachytována v horizontálních rovinách stejnými chyty tak, aby byla zajištěna jejich symetrie.

Kampusy a pegboard

Kampus je vysoce spocializovaná stěna pro výkonnostní trénink. Jedná se o sérii boulí a 60 cm lišt různých velikostí (25 mm, 35 mm, 50 mm). Lišty i boule jsou osazeny v přesných rozestupech 22 cm. Leze se bez nohou formou ručkování nebo skoků pouze za prsty. POZOR NEDOSTATEČNÁ VÝKONNOST A ŠPATNÉ PROVÁDĚNÍ CVIČENÍ VEDE KE ZRANĚNÍ!
Pegboard je tréninkové nářadí umožňující intenzivní silový rozvoj pletence horních končetin a trupu.