Kurzy pro děti do 14 let U2 pokročilí

Nabízíme dvě formy volnočasové aktivity.

ZÁKLADNÍ
Jedná se o pravidelný půl roční lezecký kurz cca. 18 lekcí po 1,5 hod. (dle svátků a prázdnin). V ceně je kurzovné, vstup na stěnu, magnézium a vedení pod dohledem jednoho nebo dvou lektorů (dle počtu dětí).

Děti lezou na traverzovací a hlavní stěně. Traverzovací stěna je v době kurzu vyhrazena pouze pro ně. Kurz naplňujeme maximálně 14-ti dětmi.

ROZŠÍŘENÁ
Jedná se o pravidelný půl roční lezecký kurz cca. 18 po 1,5 hod. (dle svátků a prázdnin). V ceně je zapůjčení lezeček zdarma, kurzovné, vstup na stěnu, magnézium a vedení pod dohledem jednoho nebo dvou lektorů.

Děti lezou na traverzovací a hlavní stěně. Traverzovací stěna je v době kurzu vyhrazena pouze pro ně. Kurz naplňujeme maximálně 14-ti dětmi.

Charakteristika:

Lezecký program je určen pro děti ve věku 11 – 14 let, které nejsou začátečníci a rádi by zdokonalovaly svoje lezecké dovednosti. Hravou formou učíme děti základní a pokročilejší lezecké techniky. Lezení ve vertikále je pro děti přitažlivá forma pohybu. Postupným zařazování lezení boulderů na hlavní stěně rozvíjíme u dětí lezecké dovednosti, silové a koordinační schopnosti. Tato forma je pro děti zábavná a zvyšuje motivaci k samotnému pohybu.

Cíl:

Program počítá s postupným systematickým rozvojem nejen lezecké techniky, ale i s rozvojem koordinačních a balačních schopností. V neposlední řadě budou v programu zařazeny kompenzační a zdravotně prospívající cvičení vycházející z jógy. 

Popis:

Technika lezení je osvojována formou lezení na plně nachytované traverzovací stěně, kde se děti učí lezení již pokročilejší techniky - lezení po strukturách a složitější koordinační prvky. Děti v tomto kurzu již pravidelně lezou i na hlavní stěně, kde mají možnost vyzkoušet si bouldering - forma lezení pohybových a koordinačně složitějších pohybů. Pro děti je tato forma pohybu přitažlivá a skýtá i jistou dávkou adrenalinu. Skladba jednotlivých cvičebních jednotek počítá s postupným systematickým rozvojem nejen lezecké techniky, ale i  rozvoje koordinačních a balačních schopností. V neposlední řadě budou v programu zařazeny kompenzační a zdravotně prospívající cvičení vycházející z jógy. Při tvorbě programu vycházíme z toho, že děti zvládají základní techniku a  postupně si osvojují složitější prvky techniky lezení a její automatizaci. Tato technika je opakovaně procvičována na hlavní stěně, kde probíhají pravidelné přestavby boulderů a pohyb je tímto způsobem automatizován. Postupně jsou zařazovány i silovější bouldery a jejich lezení v různých stupních obtížnosti.

Více informací:

info@v16.cz nebo tel. 603 939 388