Lezení pro školy

1. Organizované lezení pro školy formou volnočasové aktivity po domluvě v čase 8.00 - 15.00 hod.
Koncept:
Jedná se o jednorázovou návštěvu lezeckého centra. Studenti mají možnost samostatně se seznámit s lezením. Je pro ně vyčleněna samostatná traverzovací stěna, která je nachytována bouldery jednodušších obtížností. Pokud se škola rozhodne pro formu s instruktorem, ten jim připraví program na jednu výukovou hodinu - rozcvičení, průpravné hry, samotné lezení formou boulderingu, studenti budou seznámeni je s bezpečností. Tato forma je vhodná jako zpestření běžných hodin tělesné výchovy.

Ceník lezení pro školy:

do 15 dětí

  • 120 Kč bez instruktora
  • 140 Kč s instruktorem

nad 15 dětí

  • 110 Kč bez instruktora
  • 130 Kč s instruktorem

2. Organizované lezení pro školy pod vedením instruktora formou pravidelných návštěv (3-6 měsíční plán)
Koncept:
Koncept zvyšování tělesné zdatnosti u dětí a mládeže je v Lezeckém centru V16 založen na přirozené formě lezení pohybových problému ve vertikále. Tří měsíční tělovýchovný program je koncipován jako ucelená forma rozvoje pohybových schopností a dovedností formou lezení tzv. boulderingu. Pro děti je tato forma pohybu moderní, přitažlivá a skýtá i jistou dávkou adrenalinu.
Popis:
Skladba jednotlivých cvičebních jednotek počítá s postupným systematickým rozvojem nejen lezecké techniky, ale i silového rozvoje jedinců, dále rozvoje koordinačních a balačních schopností. V neposlední řadě budou do programu zařazeny prvky stability, mobility, kompenzační a zdravotně prospívající cvičení. Při tvorbě programu vycházíme s postupného osvojování jednodušších prvků techniky lezení, její automatizace s následným zesložitěním koordinačně náročnějších pohybů na lezecké stěně. Lezecká technika bude opakovaně procvičována a automatizována na traverzovací stěně. Postupně budou zařazovány prvky boulderingu, jejich lezení v různých stupních obtížnosti. Děti budou pracovat v menších skupinkách, které pomohou zajistit intenzivnější a individuálnější přístup k rozvoji lezeckých dovedností. Vše bude, jak již bylo řečeno podepřeno rozvojem stability, mobility dále rozvojem silových schopností a zařazením kompenzačních cvičení. Zaměříme se na posílení antagonistů a ochablých svalů s následným protažením zkrácených svalových partií. Předpokládáme, že studenti absolvující výše zmiňovaný lezecký blok zdravou a přirozenou formou zpevní a posílí trup, břišní svalstvo a paže, dále svaly core důležité pro správné držení těla. Vlivem lezení dojde k posílení mezilopakových svalů a tím ke zlepšení postavení lopatek, které bývají u mládeže ve špatné pozici a vedou k vadnému držení těla. Doufáme, že výše zmíněný koncept „lezení formou boulderingu“, dnes již olympijský sport, osloví žáky natolik, že přiláká jejich pozornost k pravidelné pohybové aktivitě.

Cena je stanovena individuálně dle konkrétních potřeb školy.