Kurzy pro děti a mládež

Vydáno


Kurzy pro děti

Nově vznikající lezecké centrum V16 vypisuje volnočasové aktivity pro děti a mládež od 4 do 15 let. Lezecké kurzy budou organizovány v odpoledních hodinách pravidelně pondělí až pátek od 15:30 do 17:00. Pro děti bude vyhrazena traverzovací stěna, která bude pravidelně obněňována chyty pro kontinuálního rozvoje pohybových dovedností.

V jednom kurzu poleze maximálně 16 dětí pod vedením dvou instruktorů.

Neváhejte se přihlásit, kapacity jsou omezeny.

Pro více informací.