Bouldering Yoga V16

Základní charakteristika:

Jedná se o spojení prvků jógových pozic s intenzivním intervalovým lezením krátkých předem určených cest – boulderů adekvátní obtížnosti. Tréninková jednota je složena z následujících celků:

  • ÚVODNÍ: Základní pozice jógy – forma rozcvičení a zahrátí, hledání vnitřní duševní rovnováhy.

  • PRŮPRAVNÁ: Balační pozice jógy – průpravná cvičení pro zlepšování techniky lezení

  • HLAVNÍ 1: Intervalový lezecký trénik

  • HLAVNÍ 2: Silové pozice jógy – power jóga

  • ZÁVĚREČNÁ: Šavásana – zklidnění organizmu

Popis:

BoulderingYogaV16 je určena pro všechny pohybově aktivní sportovce, kteří nemusejí být přímo lezci, ale rádi by si tento moderní způsob pohybové aktivity vyzkoušeli a zároveň si při něm aktivně zacvičili. Pro výkonnostní lezce je to výborná forma intervalového lezeckého tréninku spojená s kompenzační a relaxační složkou. Balanční pozice dodají tréninkové jednotce i dávku rozvoje technických dovedností. Intervalový lezecký trénink bude zpočívat v opakovaném lezení označených boulderů vhodné obtížnosti. Tréninkový program tudíž mohou společně absolvovat muži, ženy, začátečníci i pokročilí lezci. Každý si naladí obtížnost lezení boulderů dle aktuální výkonnosti 2-3 stupně pod hranici svého maxima. Uplní začátečníci svoje první intervalové tréninky polezou na traverzovací stěně.

Proč spojení jógy a boulderingu:

Program vychází z mojí bohaté lezecké zkušenosti a praktikování jógy. Inspirací mi byly i poznatky odborníků na téma teorie lezeckého tréninku. Teoretici definují lezecký výkon jako skladbu tří předpokladů a letité zkušenosti to jen potvrzují. Lezení je 30% silová připravenost, 30% technika a 30% „hlava“– stav mysli. Koncept BouldringYogaV16 pracuje a rozvíjí všechny tři aspekty. Intervalovým lezením rozvíjíme sílu a techniku, jógou techniku, sílu a koncentrujeme mysl. Ta se bohužel trénuje nejhůře a praktikování jógy je výborný prostředek.

Program je založen na komplexním přístupu zvyšování zdatnosti. Skladba jednotlivých cvičebních jednotek počítá s postupným systematickým rozvojem nejen lezecké techniky, ale i silového rozvoje, dále rozvoje koordinačních a balačních schopností. V neposlední řadě budou v programu zařazeny kompenzační a zdravotně prospívající cvičení vycházející z jógy. Ty mají velmi blízko ke zdravotní tělesné výchově. Zaměříme se na posílení antagonistů a ochlablých svalů s následným protažením zkrácených svalových partií. Předpokládáme, že frekventanti absolvující výše zmiňovaný lezecký program zdravou a přirozenou formou zpevní a posílí trup, břišní svalstvo a paže, dále svaly core důležité pro správné držení těla.

Přihlašovací formulář

Formulář pro příhlášení na tento program, není zatím otevřen!